Hva er et senter for bygningsvern?
Jeg var i Melhus på sensommeren i fjor. Det var fremdeles varmt i været, men rødmende blader fortalte at vi beveget oss mot snø og vinter. Prestegårdslåna i Melhus har lenge vært et forbilledlig eksempel på bygningsvern i Norge. Noe vi viser til og nevner i rosende ordelag. Det er Kristine Kaasa Moe som har vært kapteinen på denne skuta. 

Det hele startet som en redningsaksjon og en verneaksjon i 1991. Bølgene gikk høyt med både svette og tårer. Kirkegården skulle utvides og bygningen måtte dermed rives, ble det sagt. Men vernekreftene vant. Prestegårdslåna ble en fredet bygning i 1996 og en privat stiftelse i 2002.

Dette var presten Anders Hovdens (1860-1943) gamle embetsbolig mellom 1910 og 1920. Kjenner du navnet? Han var en elsket salmedikter,. Det var også han som skrev "Fagert er landet". Han var den samfunnsengasjerte Venstre-mannen, den kristne liberaleren og målmannen. Et lysende navn i norsk kulturhistorie og hans milde menneskesyn sitter fremdeles i veggene her i dette huset. Hva slags signaleffekt ville det gitt om en lot dette monumentet falle? 

Men det gikk altså bra. Bygningen ble ikke bare reddet, men også sikret og istandsatt etter antikvariske retningslinjer. Langsomt og systematisk har Prestegårdslåna blitt reparert med tradisjonelle håndverksteknikker og materialer. Lokale håndverkere har vært engasjert til arbeidet og kan å vise til Prestegårdslåna når folk ber om referanser eller eksempler på løsninger. 

I praksis har Prestegårdslåna i Melhus allerede fungert som et bygningsvernsenter lenge. Kristine Kaasa Moe har uegennyttig reist på befaringer, skrevet søknader for folk, hjulpet huseiere med råd og veiledning og, ikke minst; hun har pekt på andre løsninger enn riving. 

På kurset i høst laget vi komposisjonsmaling. Og vi skulle lære å tjærebre. Vi fikk øve oss på det rekonstruerte lysthuset i hagen. Dette var ett av lånas mange praktisk rettede kurs. 

Nå vil Prestegårdslåna i Melhus ha status som et lokalt og regionalt bygningsvernsenter for Trondheimsregionen. Et senter med fast ansatte fagfolk. Men hvordan skal det skje? 

Les reportasjen og intervjuet på Bygg og Bevars hjemmesider.