Kontakt meg
Jeg er magister i nordisk arkeologi fra Universitetet i Oslo. Etter avsluttende eksamen i 1994 har jeg arbeidet med kulturarvsrelaterte spørsmål ved en rekke institusjoner, herunder Riksantikvaren, Hedmark fylkeskommune, tidligere Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS), Kunnskapsparken Hedmark og Hamarregionen Utvikling. 

Engasjementet får utløp i aviser og magasiner som Nationen, Kulturarven og Gamle Hus, Hager og Interiør. For å nevne noen. 

Jeg driver rådgivning til eiere av eldre bygningsmasse og kulturhistoriske anlegg, utfører tilstand- og tiltaksplaner samt skriver forretningskonsepter for kommersiell bruk av eldre eiendommer. 

Jeg har klokketro på fagseminaret som møtested mellom leg og lærd. I min tid hos Riksantikvaren etablerte jeg «Utviklingsnett» og på Hedemarken «Edderkoppen – nettverk for kulturarv og verdiskaping i Innlandet». Siden 2009 har «Breidablikk – Nasjonalt forum for kulturarv» samlet seminardeltakere over det ganske land. 

Akevitt er selve livets vann og minst en flaske bør finnes i alle hjem. Den gjør godt for kroppen og muntrer sinnet. Siden januar 2008 har jeg vært redaktør av medlemsbladet for Norske Akevitters Venner; AquaVIT. AquaVIT utkommer fire ganger årlig, med et utvidet julenummer.

Postadresse:
Disen Kolonial Sjur Harby, Boks 50, 2341 Løten 

Besøksadresse (kun etter avtale):
Bøndernes Hus, Stasjonsveien 23, 2340 Løten 

Mobil: 488 97 714 
Telefon: 62 59 00 63 
E-post: sjur.harby@disenkolonial.no